Ve druhé polovině roku 2016 byla provedena revitalizace bytového domu na ulici 6. května č. p. 1106 – 1108.

Více se dozvíte zde.

eu-mmr

 

 

Provozní doba:

 

PONDĚLÍ

8:30 - 12:00        13:00 - 15:30 hod.

 

 Nová e-mailová adresa:

bytove.druzstvo.zubri@valachnet.cz

 

Historie Bytového družstva Zubří

V  Zubří vznikla potřeba zajišťovat byty a to především pro zaměstnance národního podniku Gumárny Zubří. V této snaze založit stavební bytové družstvo byl ustanoven přípravný výbor ve složení:  Miroslav Válek – ředitel Gumáren, Květoslav Bena – vedoucí odboru výstavby v Gumárnách, František Holiš – předseda MNV v Zubří a Ludvík Martínek – učitel na ZŠ v Zubří. 

Ustavující schůze přípravného výboru se uskutečnila 11. července 1960 za přítomnosti 17 členů. Do představenstva byli zvolení Ludvík Martínek, Zdeněk Novotný, Rudolf Mičkal, Bohumír Chytka a Květoslav Krupa. Družstvo neslo název Stavební bytové družstvo Gumáren Zubří.

Předsedou byl zvolen : Ludvík Martínek  - učitel, Zubří 625

Místopředsedou : Květoslav Krupa  - dělník, Zubří 701  

Po vybudování infrastruktury, bylo započato s výstavbou čtyřbytovek, s velkým podílem vlastní manuální práce. Stavba byla zahájena v roce 1961 a řídil jí stavitel Albín Krupa. Byty byly předány do užívání oficiálně v roce 1963. Velikost bytu byla 2 a ½ místností. Za vedení tohoto představenstva bylo postaveno 5x4 bytových jednotek s lokálním vytápěním každého bytu zvlášť. Byty byly vybaveny etážovým topením a byly stavěné klasickým způsobem – zděné z cihel. 

Popisné číslo čtyřbytovek bylo rozděleno na 804, 805, 806, 807 a 808. 

Po této výstavbě byly další požadavky na byty. ONV ve Vsetíně přidělilo pro naši obec, vzhledem k rozrůstající se továrně Gumárny Zubří, 114 bytových jednotek. Druhým předsedou se stal Josef Krupa- Zubří, 815. Výstavba probíhala od roku 1962 – 1967. Domy se stavěly panelovým způsobem. Do užívání byly byty předány v červnu 1967, a tím výstavba bytů prozatím skončila. Dalším předsedou družstva se stal Jiří Koleček, který se staral o 134 bytových jednotek. Bytovým jednotkám byly přiděleny čísla popisná: 812-813, 814-815, 816-817.

V letech 1969 až 1971 probíhala výstavba 224 bytových jednotek, včetně inženýrských sítí a komunikací. Součástí výstavby bylo i provedení objektu obchodu potravin a masa. Parovodem z kotelny podniku Gumárny Zubří bylo zajištěno centrální vytápění a dodávka teplé užitkové vody pro všechny vybudované objekty.  

Přidělování a obsazování bytů provázely i skutečnosti, že během výstavby docházelo k rušení členství v SBD některých žadatelů o byty, a ty ihned nahradili další zájemci z okolních měst a vesnic. 

Byly postavené tyto domy : věžové domy s počtem bytů 32, s čísly popisnými: 1046, 1047 a 1048. S počtem 24 bytů domy: 1049-1050-1051, 1056-1057-1058, 1059-1060-1061, 1062-1063-1064 a dům s 32 byty: 1052-1053-1054-1055. Noví nájemníci se do těchto bytů začali stěhovat v roce 1971. Na místo účetní v roce 1969 nastoupila paní Arna Dobšová,  která se stala oporou představenstva při různých jednáních. V roce 1976 byl předsedou družstva pan František Krčma.

Uživatelé bytů si svépomocí vybudovali garáže a v průběhu roku 1969 se zasloužili o založení zahrádkářské kolonie. 

 

Posledním domem, který stavělo Stavební bytové družstvo Gumáren Zubří byl dům pod číslem popisným 1106-1108. V tomto domě ve sklepních prostorách bylo počítáno i s umístěním kanceláří pro SBD. Dům měl 36 bytových jednotek, byl kolaudován v roce 1979 a první nájemníci se stěhovali v průběhu tohoto roku. 

Samostatnou činnost Stavební bytové družstvo Gumáren Zubří ukončilo na základě sloučení se Stavebním bytovým družstvem  Rožnov pod Radhoštěm v roce 1980. Toto sloučení bylo zapříčiněno i rozhodnutím vlády o sloučení malých SBD ve větší celky, které mohly lépe zajišťovat svou činnost po administrativní stránce a po stránce oprav a rekonstrukcí. 

Jako poslední byl postaven dům s čísly popisnými 1110-1112, který byl kolaudován v roce 1989,má 36 bytových jednotek a jeho výstavbu zajišťovalo SBD Rožnov pod Radhoštěm.  

V roce 1999 proběhlo vyčlenění převážné části domů ze SBD Rožnov a znovu vzniklo Bytové družstvo Zubří. Jeho předsedou se stal PhDr. Pavel Mrkvánek, kterého v roce 2008 nahradil Jiří Hübscher. Pod SBD Rožnov zůstaly domy 1047 a 804. 

od roku 2004 začala revitalizace bytových domů, (výměna oken, odvodnění, rekonstrukce střešního pláště, opravy balkonů a lodžií a celkové zateplení domu), která probíhá průběžně až do současnosti. Tyto práce jsou prováděny ve spolupráci se samosprávami domu, které samy rozhodují o postupu oprav. 

V roce 2002 bylo ukončeno zásobování sídliště teplem z Gumáren Zubří. Vznikla společnost TEPLO Zubří, s.r.o, která v místě stávající výměníkové stanice provedla výstavbu plynové kotelny včetně komínu a tato kotelna slouží pro zásobování celého sídliště. V roce 2010 došlo k přerušení dodávek tepla od společnosti Teplo Zubří, a na její místo nastoupila společnost Zásobování teplem Blansko s.r.o. 

V současné době Bytové družstvo Zubří zajišťuje správu a údržbu bytových domů na sídlišti jak pro členy BD, tak pro vlastníky, kteří na základě zákona č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů požádali o převod do osobního vlastnictví. 

Na konci roku 2013 proběhla volba nového představenstva a předsedou byla zvolena paní Antonie Gašparová. 

Ve správě Bytového družstva Zubří je v současné době 328 bytových jednotek z toho 311 jsou vlastní byty BD a 17 bytů jsou vlastníci, zároveň spravuje 28 nebytových prostor – garáží.

Tento článek byl zpracován jako zkrácená a doplněná verze původního článku Společné bydlení na sídlišti, který byl otištěn v Zuberských novinách k 50. výročí bytového družstevnictví a na jeho vzniku se podílel pan Jiří Koleček a paní Ladislava Horáková.

Zpracováno : květen 2014